Facebook
ДГ 6 Пролет
Детска градина в град Търговище

Групи

1група "Звездички"

Кяна-Аксиния Георгиева

Донка Александрова

2група "Мечо пух"

Румяна Георгиева

Полина Николова

3група "Слънце"

Елена Здравкова

Цветанка Тодорова

4група "Приятели"

Красимира Тодорова

Джулия Валентинова

с.Росина

Даниела Антонова

Тодорка Унджиева

Прикачени документи

Правилник за дейността на ДГ № 6 Последен 2022-2023.pdf
Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата от уязвимите групи 2021-2022.pdf
Програмна система 2022-2023 година.pdf
Стратегия-ДГ№ 6 Пролет 2020-2024г (1).pdf
Модел на адаптация в ДГ№6 Пролет -2022-2023.pdf
Мерки за повишаване на качеството на ДГ №6 за учебната 2022-2023г..pdf
Етичен кодекс на общността на ДГ № 6 'Пролет'.pdf
Годишен план на ДГ № 6 'Пролет' Търговище за 2022-2023 година.pdf
ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКА ГРАДИНА 2022-2023 година.pdf
План за квалификационната дейност на ДГ № 6 'Пролет' 2022-2023 година.pdf
План за действие на мерките по Стратегията 2022-2023.pdf
План за работа с родителите на ДГ№6 Пролет 2022-2023 г.pdf
Организация на учебния ден..pdf
ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА В ДГ -15.09.2020Г..docx
План за работа с родителите на ДГ№6 Пролет (2).docx
Практически насоки насилие 2019-3.docx
Правилник за вътрешния трудов ред.doc
План за действие на мерките по Стратегията.docx
Годишен план за дейността на ДГ за 2019-20.docx
received_346128609442191.jpeg
received_420529218500989.jpeg
received_2614707851892163.jpeg
received_611584562660911.jpeg
received_418653748974853.jpeg
received_2842542932452802.jpeg
IMG_20190531_154437.jpg
IMG_20190531_154503.jpg
IMG_20190531_154405.jpg
IMG_20190531_154531.jpg
received_340878623296887.jpeg
received_438760530251363.jpeg
received_2438402179721211.jpeg