Facebook
ДГ 6 Пролет
Детска градина в град Търговище

Срокове

                                                                            СЪОЩЕНИЕ

  Започна кандидатстването за първа група в детските градини в град Търговище.

От 2 март,до 30 април е срокът за подаване на заявления за прием на децата в първа

възрастова група в детските градини за учебната 2020/2021г. в община Търговище.

Кандидатсването става на място в градините,като се подава заявление по образец.

С цел сверяване на посочените в него данни,се представят и оргинали на:

удостоверение за раждане на детето,документи доказващи основанията за предимство 

по допълнителни критерии,документи за настойничество или за лице полагащо грижи 

за детето.

Резултатите  от класирането ще бъдат обявени в срок до 15 май.Приетите деца постъпват 

в учебните заведения на 15 септември или преди посочения срок,при съществуваща възможност

в детските градини.