Facebook
ДГ 6 Пролет
Детска градина в град Търговище

Обществен съвет

Създаден е общетсвен съвет.

Председател-Елка Христова

Членове:

1.Д-р Кубрат Чавдаров-представител на финансиращия орган

2.Светлана Георгиева

3.Зюлбие Мустафова

4.Ваня Иванова