Facebook
ДГ 6 Пролет
Детска градина в град Търговище

Екип

Даниела Миткова-директор

Красимира Тодорова-старши учител

Джулия Валентинова-учител

Кяна-Аксиния Георгиева-старши учител

Донка Александрова-учител

Полина Николова-старши учител

Румяна Георгиева-старши учител

Елена Георгиева-учител

Цветанка Тодорова-учител

Даниела Антонова-старши учител

Тодорка Унджиева-старши учител

Небат Мехмед-помощник-възпитател

Гинка Друмева-помощник-възпитател

Даниела Димитрова-помощник-възпитател

Зехра Хюсейнова-помощник-възпитател

Ася Георгиева-помощник-възпитател

Здравка Пенева-касиер-домакин

Таня Андонова-медицински специалист

Снежана Цанева-счетоводител