Facebook
ДГ 6 Пролет
Детска градина в град Търговище

Бюджет

Прикачени документи

проект.pdf
мд.pdf
обяснителна записка.pdf
дд.pdf
бюджет мд.pdf
бюджет дд.pdf
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към 31.03.2022.pdf
БЮДЖЕТ 2022 - МД.pdf
БЮДЖЕТ 2022 - ДД.pdf
БЮДЖЕТ-МД към 31.12.2021 г..pdf
БЮДЖЕТ- ДД към 31.12.2021 г..pdf
Обяснителна записка към 31.12.2021 г..pdf
ДД към 30.09.2021.pdf
МД към 30.09.2021.pdf
ДД към 30.09.2021.pdf
Касов отчет към 30.06.2021.pdf
Бюджет към 30.06.2021- МД.pdf
Бюджет към 30.06.2021 -ДД.pdf
Бюджет към 30.06.2021- МД.pdf
Касов отчет към 30.06.2021.pdf
Бюджет към 30.06.2021 -ДД.pdf
Бюджет към 30.06.2021 -ДД.pdf
Бюджет към31.03.2021 - ДД.pdf
Бюджет към 31.03.2021г.-МД.pdf
КАСОВ ОТЧЕТ към 31.03.2021.pdf
Писмо обществен съвет.pdf
Искане за свиквана на Обществен съвет.pdf
БЮДЖЕТ 2021г.МД.pdf
БЮДЖЕТ 2021г. ДД.pdf
ДД-Кас. отчет към30.09.2020.pdf
МД-Кас.отчет към30.09.2020.pdf
БЮДЖЕТ - ДДкъм30.06.2020.pdf
БЮДЖЕТ-МД към 30.06.2020.pdf
БЮДЖЕТ-МД-31.03.2020.pdf
БЮДЖЕТ -ДД -31.03.2020.pdf
03-МД-Blanka_StojnostniNat_Monthly(6).xls
03-ДДBlanka_StojnostniNat_Monthly(5).xls
CCF31102019_00000.pdf
4.ДДCCF25062019_0000.pdf
3.ДДCCF25062019_0000.pdf
2.ДДCCF25062019_0000.pdf
1.МДCCF25062019_0000.pdf
1.ДДCCF25062019_0000 (1).pdf
3-МДCCF06022019_0000.pdf
2-МДCCF06022019_0000.pdf
1-МД-CCF06022019_0000.pdf
4-ДДCCF06022019_0000.pdf
3-ДДCCF06022019_0000.pdf
2ДДCCF06022019_0000.pdf
1-ДДCCF06022019_0001.pdf