Facebook
ДГ 6 Пролет
Детска градина в град Търговище

Бюджет

Прикачени документи

Бюджет 2024-ДГ 6 Пролет.ppt
Отчет 2024-ДГ 6 Пролет.ppt
2024Г.- Обясн.зап..pdf
отчет към 31.03.pdf
Бюджет 2024-ДГ 6 Пролет (1).ppt
Отчет 2024-ДГ 6 Пролет (1).ppt
бюджет.pdf
Бюджет 2024-ДГ №6 Пролет.ppt
Бюджет 2024-ДГ №6 Пролет (1).ppt
Годишен план на ДГ № 6 'Пролет' Търговище за 2023-2024 година.docx
Отчет проект РДУОУК.pdf
Отчет проект АПСПО.pdf
Отчет МД.pdf
Отчет към 30.09.2023Г.ppt
Отчет ДД.pdf
Бюджет МД.pdf
Бюджет ДД.pdf
Бюджет 2023-ДГ №6 Пролет.ppt
ПРОЕКТ.pdf
Отчет към 31.03.2023г..ppt
Об.записка към 31.03.2023г..pdf
МД.pdf
ДД.pdf
ПРОЕКТ (1).pdf
Отчет към 30.09.2022Г.ppt
МД (1).pdf
ДД (1).pdf
Отчет към 30.09.2022Г.ppt
проект.pdf
мд.pdf
обяснителна записка.pdf
дд.pdf
бюджет мд.pdf
бюджет дд.pdf
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към 31.03.2022.pdf
БЮДЖЕТ 2022 - МД.pdf
БЮДЖЕТ 2022 - ДД.pdf
БЮДЖЕТ-МД към 31.12.2021 г..pdf
БЮДЖЕТ- ДД към 31.12.2021 г..pdf
Обяснителна записка към 31.12.2021 г..pdf
ДД към 30.09.2021.pdf
МД към 30.09.2021.pdf
ДД към 30.09.2021.pdf
Касов отчет към 30.06.2021.pdf
Бюджет към 30.06.2021- МД.pdf
Бюджет към 30.06.2021 -ДД.pdf
Бюджет към 30.06.2021- МД.pdf
Касов отчет към 30.06.2021.pdf
Бюджет към 30.06.2021 -ДД.pdf
Бюджет към 30.06.2021 -ДД.pdf
Бюджет към31.03.2021 - ДД.pdf
Бюджет към 31.03.2021г.-МД.pdf
КАСОВ ОТЧЕТ към 31.03.2021.pdf
Писмо обществен съвет.pdf
Искане за свиквана на Обществен съвет.pdf
БЮДЖЕТ 2021г.МД.pdf
БЮДЖЕТ 2021г. ДД.pdf
ДД-Кас. отчет към30.09.2020.pdf
МД-Кас.отчет към30.09.2020.pdf
БЮДЖЕТ - ДДкъм30.06.2020.pdf
БЮДЖЕТ-МД към 30.06.2020.pdf
БЮДЖЕТ-МД-31.03.2020.pdf
БЮДЖЕТ -ДД -31.03.2020.pdf
03-МД-Blanka_StojnostniNat_Monthly(6).xls
03-ДДBlanka_StojnostniNat_Monthly(5).xls
CCF31102019_00000.pdf
4.ДДCCF25062019_0000.pdf
3.ДДCCF25062019_0000.pdf
2.ДДCCF25062019_0000.pdf
1.МДCCF25062019_0000.pdf
1.ДДCCF25062019_0000 (1).pdf
3-МДCCF06022019_0000.pdf
2-МДCCF06022019_0000.pdf
1-МД-CCF06022019_0000.pdf
4-ДДCCF06022019_0000.pdf
3-ДДCCF06022019_0000.pdf
2ДДCCF06022019_0000.pdf