Facebook
ДГ 6 Пролет
Детска градина в град Търговище

История

На 18 май 1973г Детската градина отваря врати за своите малки възпитаници.Директор по това време е Станка Ташева.Години наред Детската градина осъществява базова работа по внедряването на нови програми и идей в областта на Предучилищното въпитание под ръководството на научни ръководители от института за осъвършенстване на учители-Варна.

Градината предлага и допълнителни форми-частна езикова школа "СКАЙ",Център за работа с деца,Школата по Изобразително изкуство,Футбол,Спортна гимнастика и КиндиРу.

Градината е общинска.Финансирането се осъществява със средства от общинския бюджет.Подлежи на управление и контрол от община Търговище,дирекция "Образование".ДГ 6 Пролет е на делегиран бюджет.Възпитанието и обучението се организира и провежда в съответствие с държавното образователно изискване за Предучилищното възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата за училище.