Facebook
ДГ 6 Пролет
Детска градина в град Търговище

Програма

Прикачени документи

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ№6 ПРОЛЕТ.pdf
7.Приложение № 7 -Уведомление записване.docx
6. Приложение № 6 -Уведомление отписване.docx
6. Приложение № 6 -Уведомление отписване Неодар четвърта група Аксиния.docx
3. Приложение №3 -ДГ.docx
1. Приложение №1 - група в ДГ.docx
NaredbaDGvsila01102021.pdf
Стратегия-ДГ№ 6 Пролет 2020-2024г.pdf
Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване и приобщаване на децата от уязвимите групи на ДГ№6 Пролет.pdf
Програма за превенция на ранното напускане на децата от ДГ №6 Пролет.pdf
План за работа с родителите през учебната 2021-2022година.pdf
План за действиена мерките по стратегията за периода 2021-2022 година.pdf
Организация на учебния ден за учебната 2021-2022година.pdf
Мерки за внасяне на подобрения за повишаване на качеството на образование в ДГ № 6 -Пролет.pdf
Изватка от ЗПУО чл.263 касаещ педагогическия съвет и неговата работа -документи начало на учебната година.pdf
Етичен кодекс на общността при ДГ №6 Пролет.pdf
Годишен план за дейността на ДГ№6 Пролет за учебната 2021-2022 година.pdf
Детска градина №6 „ Пролет“стартира с дейности по проект BG05M2OP001-3.005 - 0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”.pdf
Правилник за дейността на ДГ№6 Пролет.pdf
Етичен кодекс на общността при ДГ №6 Пролет.pdf
Стратегия-ДГ№ 6 Пролет 2020-2024г.pdf
zkn_PedUchObrazovanie_160318.pdf
zakon-dete.pdf
nrdb15_22072019_statut_uchiteli.pdf
nrdb15_22072019_statut_uchiteli.pdf
nrdb10-2017-uchebnici-240418.pdf
nrdb8-2016_dokumenti_150618.pdf
nrdb4_zaplashtane_190917-1.pdf
nrdb_priobshavashto_271017.pdf
nrdb_inspektirane_2016-1.pdf
ndbr13_2016_GZEIObrazovanie_280918.pdf
ndbr5_2016_predUchilishtno_310718.pdf
NaredbaDG_vsila01.01.2019.pdf
naredba_6_11.08.2016_bg_ezik-1.pdf
Етичен кодекс на общността.pdf
Инструктаж за правилата за безопасност при къпане в открити водни площи.docx
Правила и мерки за на ДГ№6 ПРОЛЕТ - COVID 19.docx
Наредба за приобщаващото образование.rtf
8.-zayavlenie-up-2.docx
Програмна система на ДГ 6.pdf
Правилник за дейността на ДГ № 6.doc
СТРАТЕГИЯ НА ДГ № 6 'ПРОЛЕТ' (1).doc